روغن های مخصوص تولید الیاف پلی استر

روغن های مخصوص تولید موکت

روغن های مخصوص تولید نخ BCF ، POY و FDY و استرچ

روغن های مخصوص ریسندگی اکریلیک

روغن های مخصوص ریسندگی پلی استر

روغن های مخصوص ریسندگی پشم

روغن های مخصوص تولید لایه بی بافت

نرم کن ها و صابون ها

اسپری های لکه بر

اسپری های سیلیکونی

روغن های بافندگی